Dane kontaktowe

Adres:

MCX Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000025805,
NIP 527-21-75-408, GIOŚ: E0010010Z

E-mail:

Napisz do nas: