Polityka jakości

MCX Serwis ustanawia w oparciu o obowiązującą misję następującą Politykę Jakości:
Celem Spółki jest tworzenie firmy innowacyjnej, dążącej do zaspokojenia potrzeb klienta poprzez dobór pracowników o właściwych kompetencjach, gromadzenie wiedzy i doświadczenia oraz dostosowanie infrastruktury. Elementy te stanowią podstawę do tworzenia oferty na najwyższym poziomie przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie proponowanych produktów.
Markę firmy określają następujące wartości:

• Świadomość – pozyskiwanie wiedzy o tym czego potrzebują nasi klienci, poszukiwanie rozwiązań zaspakajających ich oczekiwania
• Dobre relacje – utrzymywanie dobrych relacji z klientami poprzez otwarcie na ich potrzeb
• Odpowiedzialność – rzetelna i uczciwa współpraca bez względu na wielkość zamówienia
• Zaufanie – poprzez terminowe wywiązywanie się ze wszystkich warunków zamówienia klienta
Ciągły rozwój umiejętności pracowników, poszerzanie oferty o nowe produkty stanowi niezbędną bazę dzięki której Spółka może dostosowywać się do sytuacji na rynku i zmieniających się oczekiwania klientów.

Wdrożenia i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 jest kolejnym dowodem na realizację Polityki Jakości w firmie.

Wspólnicy oraz wszyscy pracownicy Spółki zobowiązują się do jej przestrzegania.

Wspólnicy Komplemantarusze